Úvodní stránka

Zkvalitnění separace a svozu odpadů

Společnost EKO-SERVICE 2000 s.r.o. od roku 2016 realizuje projekt s číslem CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003623 a názvem „Zkvalitnění separace a svozu odpadů ve společnosti EKO-SERVICE 2000". Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Předmětem projektu je pořízení nového svozového vozidla s nosičem kontejneru a dále jednoho velkoobjemového kontejneru. Cílem projektu je navýšení kapacity svozu odpadu především v oblasti Královéhradeckého kraje. Projekt bude zaměřen ze 100 % na komunální odpad nebo odpad podobný komunálnímu odpadu. Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, neboť dojde k omezení množství odpadů ukládaných na skládky komunálních odpadů a zvýšení množství recyklovaného odpadu. Realizace projektu bude rovněž generovat pozitivní přínosy jak pro žadatele, tak pro další subjekty ze spádové oblasti.

 

Likvidace odpadů

Zajišťujeme likvidaci téměř všech druhů nebezpečných odpadů. Zajišťujeme recyklaci druhotných surovin.

Prodej IBC kontejnerů

IBC kontejnery jsou ideálním obalem pro dopravu a skladování nebezpečných chemických kapalných látek.

Poradenství v ekologii

Poradenství v odpadovém hospodářství, ochraně ovzduší, hlášení do systému ISPOP a spousty dalších služeb.

Rychlé kontakty

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat.

Telefon: +420 491 477 935-6
E-mail: info@ekoservice2000.cz

Více kontaktů

  • Odpady jsou naše práce

    Likvidace odpadů, ekologické poradenství a IBC kontejnery
    pro firmu i zahradu - to je naše práce.

    Více informací

© 2014, Eko-Service2000 s.r.o.
Webové stránky vytvořilo eStudio.czWebdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS