Poradenství v ekologii

Topíte se v moři odpadů a paragrafů?

Poradíme a naučíme Vás plavat v odpadovém hospodářství, ochraně ovzduší, přepravě nebezpečných věcí dle ADR a mnoho dalších.

Poradíme v odvětví:

  • ekologické poradenství v odpadovém hospodářství - nakládání s odpady, každoroční hlášení o produkci odpadů do systému ISPOP
  • plnění povinností provozovatelů zdrojů znečištění ovzduší dle zákona o ovzduší a příslušných vyhlášek - provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší, hlášení ročních údajů do systému ISPO
  • nakládání s chemickými látkami a směsmi, jejich evidence, balení, označování chemických prostředků
  • přeprava a nakládání s nebezpečnými věcmi v souladu s předpisem ADR - nabízíme zajištění funkce bezpečnostního poradce ADR

Poradíme vám v oboru ekologie

Položky označené * jsou povinné.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.