Bezpečnostní poradce ADR

experiment-4415977_1280.jpg (196 KB)

Subjekt, který se zabývá přepravou nebezpečných věcí, je povinen jmenovat tzv. bezpečnostního poradce ADR.

Ten dohlíží na dodržování předpisů při přepravě těchto věcí dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, vydanou ve sbírce mezinárodních smluv pod č.64/2003. Předpis řeší povinnosti odesílatele a dopravce při přepravě nebezpečných věcí, jejich klasifikaci, označování vozidel, pohyb dokladů, atd.

Poskytujeme službu bezpečnostního poradce ADR, potvrzenou osvědčením o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce vydaného Ministerstvem dopravy pod č. 1704 pro přepravu nebezpečných věcí těchto tříd :

 Třídy nebezpečných věcí

Třída 2  Plyny
Třída 3  Hořlavé kapaliny
Třída 4.1  Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky ...
Třída 4.2  Samozápalné látky
Třída 5.1  Látky podporující hoření
Třída 6.1 Jedovaté látky
Třída 6.2 Infekční látky
Třída 8 Žíravé látky
Třída 9 Různé nebezpečné látky a předměty

V problematice ADR vám pomůže náš kolega Ing. Milan Šrůtek.

Objednejte si bezpečnostního poradce ADR včas

Položky označené * jsou povinné.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.