Nakládání s chemickými látkami

Spolehnout se na nás můžete i v případě likvidace nebezpečných odpadů a chemických sloučenin. Ing. Milan Šrůtek je v Ekoservisu odborně způsobilou osobou podle § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a rád vám v této problematice poradí.

Naši řidiči jsou vybaveni školením ADR, díky kterému mohou chemické látky převážet a dále likvidovat. U nás dostanete rychlé a profesionální služby. Zkuste to.